> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Hvis farver, der har samme nuance, men forskellige lysstyrker, er placeret ved siden af hinanden, vises grænsen mellem lyse områder og mørke områder som hvide. Det skyldes, at toneren ikke fikseres på papiret.
9AK0-04L

Hvis farver, der har samme nuance, men forskellige lysstyrker, er placeret ved siden af hinanden, vises grænsen mellem lyse områder og mørke områder som hvide. Det skyldes, at toneren ikke fikseres på papiret.

Maskinen kan ikke udvikle billederne korrekt ved kanten af de to områder på grund af forringelse af fremkaldere. Justér spændingen til billedudviklingen i [Korrigér hvidbalance].
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Justér spændingen til billedudviklingen i [Korrigér hvidbalance] for at forbedre denne situation.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Korrigér hvidbalance] → rediger indstillingsværdien til [1] eller [2].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Hvidbalancekorrektion" i Brugervejledning