> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Tekst og billeder printes ikke tydeligt
9AK0-04F

Tekst og billeder printes ikke tydeligt

Der er en høj sandsynlighed for, at der kan forekomme kondens på den fotoledende tromle, fordi printeren er installeret i et varmt og fugtigt miljø. Forøg temperaturen i tromlen.
Afhjælpning
Når du printer i sort/hvid, skal du øge temperaturen af den fotoledende tromle.
VIGTIGT
Sørg for at kontakte Canon Danmark, inden du justerer den lysfølsomme enheds tromletemperatur. Forøgelse af tromletemperaturen kan medføre, at fremkalderen forringes.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Justér tromletemperatur] → vælg [Høj].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" >  "Justér billedkvalitet" > "Justering af tromletemperatur" i Brugervejledning