> Når billeder som disse printes > Når billeder som disse printes på lange ark > Skrabelignende mærker dannes pga. ujævn tæthed
9AK0-05A

Skrabelignende mærker dannes pga. ujævn tæthed

Hastigheden for transport af lange ark er ikke egnet. Se løsningerne nedenfor.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
For at forbedre denne situation skal du justere hver værdi ens mod plusenden for følgende fire elementer under [Justér papirbælte].
<Fremf.område inden fiks.>
<Fikseringsområde>
<Køleområde>
<Invert.-/output-område>
VIGTIGT
Denne funktion kan påvirke, hvordan papir fremføres. Da forøgelse af værdien i stor grad kan forårsage papirstop, anbefaler vi, at du justerer værdierne i små trin.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for de fire elementer for [Justér papirbælte], der har behov for ens justering mod plusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justering af papirtransport" i Brugervejledning