> Når billeder som disse printes > Der forekommer streger i dine print > Der forekommer streger, der er parallelle med fremføringsretningen, i printet
9AK0-044

Der forekommer streger, der er parallelle med fremføringsretningen, i printet

Toner påføres ikke korrekt ved det sekundære overførselsområde. Se løsningerne nedenfor.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Når der bruges papir på 151 g/m2 eller tungere, kan det forbedre situationen at vælge "Billedprioritering" under <Indstillinger for print med blandet papirtype>.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Indstillinger for print med blandet papirtype] → vælg [Hurtigere print for Tyndt/Alm.] eller [Sam. printhast. som v. Kraftigt] under [Billedprioritering].
Det kan forbedre situationen at ændre indstillingsværdierne for <Justér papirtransportens støtteplade> i henhold til papiregenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den papirtype, du bruger, som har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér papirtransportens støtteplade> → forskyd indstillingerne for papirtransportens støtteplade mod plusenden.
Det kan forbedre situationen at ændre for den sekundære overførselsspænding i henhold til papiregenskaberne.
Tryk på → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den papirtype, du bruger, som har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér sekundær overførselsspænding> → justér spændingsværdien mod minusenden.
*Når registreringsenheden er monteret, justeres spændingen ved at trykke på [Justér manuelt].