> Når billeder som disse printes > Der forekommer streger i dine print > Der vises blanke streger, der løber fra den forreste kant til den bageste kant på papir med høj grad af finish
9AK0-041

Der vises blanke streger, der løber fra den forreste kant til den bageste kant på papir med høj grad af finish

Blanke streger kan være synlige på medier med en høj grad af finish, for eksempel syntetisk papir eller transparenter. Se løsningerne nedenfor.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Det kan forbedre situationen at vælge <Billedprioritering> under <Indstillinger for print med blandet papirtype> og indstille mod plusenden for <Justér glans/Fint sort>.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Indstillinger for print med blandet papirtype] → vælg [Hurtigere print for Tyndt/Alm.] eller [Sam. printhast. som v. Kraftigt] under [Billedprioritering].
 "Indstillinger/Registrering" i Brugervejledning > "Justering/Vedligeholdelse" > "Justér billedkvalitet" > "Indstillinger for print med blandet papirtype"
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér glans/Fint sort> → justér værdien for [Glans] i retning af plusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér glans/Fint sort" i Brugervejledning