> Når billeder som disse printes > Der forekommer streger i dine print > Der forekommer blanke streger på begge kanter af siden parallelt med fremføringsretningen
9AK0-03Y

Der forekommer blanke streger på begge kanter af siden parallelt med fremføringsretningen

Dele af fikseringsrullens overflade er grove. Genopfrisk fikseringsrullen.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Vedligeholdelse] → [Genopfrisk fikseringsrulle].
 "Vedligeholdelse" > "Regelmæssig rengøring" > "Auto-niveau for genopfriskning af fikseringsområde" i Brugervejledning