> Indstillinger og justeringer på printeren > Sådan justeres og hæftes print
9AK0-01L

Sådan justeres og hæftes print

Hvis de hæftede papirer er fejljusterede, skal du følge procedurerne nedenfor til at løse problemet.

Ilagde du papiret i den rigtige position?

Hvis du stiller papirstyrene i den forkerte position eller ikke justerer kanterne af papiret, før du lægger det i, kan de hæftede papirer blive fejljusteret.
* Papirstyr
Afhjælpning
Justér papirets kanter, og ilæg det igen.
Sørg for, at papirstyrene er placeret i den rigtige position.

Kryber papiret, når det printes?

Afhængigt af papiret kan det printede papir krybe. Resultatet er, af ryghæftningsplaceringen kan blive fejljusteret.
Afhjælpning
Se følgende, og juster placeringen for at justere papiret.
 "Indstillinger/Registrering" > "Justering/Vedligeholdelse" >"Justér bevægelse" i Brugervejledning > se underafsnittet "Justér ved hæftning"
BEMÆRK!
Afhængigt af den finisher, du bruger, vil den ovenfor nævnte funktion måske ikke være tilgængelig.

Er [Hastighedsprioritet] indstillet til tilstanden for dobbelt hæftning?

Du kan angive, om hastighed eller præcision for dobbelt hæftning skal prioriteres. Hvis du vælger hastighedsprioritet, kan præcisionen for dobbelt hæftning blive reduceret.
Afhjælpning
Se følgende, og skift tilstanden til [Priorit. af nøjagtighed].
 "Indstillinger/Registrering" > "Justering/Vedligeholdelse" > "Justér bevægelse" i Brugervejledning > se underafsnittet "Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn."
BEMÆRK!
Afhængigt af den finisher, du bruger, vil den ovenfor nævnte funktion måske ikke være tilgængelig.