> Indstillinger og justeringer på printeren > Sådan justeres ryghæftningsplaceringen
9AK0-01R

Sådan justeres ryghæftningsplaceringen

Hvis du, når du laver et ryghæftet hæfte, bemærker følgende fænomener, skal du justere ryghæftningsplaceringen. Følg procedurerne nedenfor for at løse problemet.
Ryghæftningens foldningsplacering er ikke justeret med ryghæftningsplaceringen.
Ryghæftningens foldningsplacering og ryghæftningsplacering er ikke i midten af hæftet.
BEMÆRK!
Afhængigt af den finisher, du bruger, vil de funktioner, der er nævnt i dette afsnit, måske ikke være tilgængelige.

Justering af ryghæftningsplaceringen til midten af hæftet

BEMÆRK!
Hvis ryghæftningsplaceringen er nøjagtigt i midten af hæftet, men ryghæftningens foldningsplacering ikke er, skal du springe over dette trin og gå til procedurerne i "Justering af ryghæftningens foldningsplacering til midten af hæftet."
1
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Skift fold-/hæfteplacering" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"
2
Vælg den papirtype, du vil redigere, på listen → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Ændr foldnings-/hæftningspos.>.
3
Tryk på [] eller [] for at justere ryghæftningsplaceringen.
Hvis du vil flytte ryghæftningsplaceringen til højre, mens printets printede side vender nedad, skal du forøge værdien for indstillingen.
Hvis du vil flytte ryghæftningsplaceringen til venstre, mens printets printede side vender nedad, skal du reducere værdien for indstillingen.
4
Lav testprint, og kontrollér finishen.
Hvis ryghæftningsplaceringen stadig ikke er nøjagtig i midten af hæftet, skal du gentage trin 1 til 4, indtil ryghæftningsplaceringen flyttes til nøjagtigt i midten af hæftet.
Hvis ryghæftningsplaceringen er flyttet nøjagtigt til midten af hæftet, men ryghæftningens foldningsplacering ikke er, skal du gå til procedurerne i "Justering af ryghæftningens foldningsplacering til midten af hæftet."

Justering af ryghæftningens foldningsplacering til midten af hæftet

BEMÆRK!
Hvis ryghæftningsplaceringen ikke er nøjagtig i midten af hæftet, skal du følge procedurerne i "Justering af ryghæftningsplaceringen til midten af hæftet."
1
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér placering af ryghæftningsfoldning" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"
2
Vælg den papirtype, du vil redigere, på listen → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér position af ryghæftningsfoldning>.
3
Tryk på [] eller [] for at justere ryghæftningens foldningsplacering.
Hvis du vil flytte ryghæftningens foldningsplacering til højre, mens printets printede side vender nedad, skal du forøge værdien for indstillingen.
Hvis du vil flytte ryghæftningens foldningsplacering til venstre, mens printets printede side vender nedad, skal du reducere værdien for indstillingen.
4
Lav testprint, og kontrollér finishen.
Hvis ryghæftningsplaceringen er nøjagtig i midten af hæftet, men ryghæftningens foldningsplacering ikke er, skal du gentage trin 1 til 4, indtil ryghæftningens foldningsplacering flyttes til nøjagtig midten af hæftet.