> Forøgelse af effektiviteten > Sådan forbedres printeffektiviteten, når der printes henholdsvis tyndt papir og kraftigt papir
9AK0-023

Sådan forbedres printeffektiviteten, når der printes henholdsvis tyndt papir og kraftigt papir

Fikseringsenheden bruger forskellige temperaturindstillinger for tyndt papir og kraftigt papir. Det tager længere tid for temperaturen af fikseringsenheden at falde end at stige.
Du kan reducere den tid, der kræves til justering af fikseringsenhedens temperatur, ved at printe på tyndt papir først ved lavere temperaturer og derefter printe på kraftigt papir ved højere temperaturer for at øge den samlede printhastighed. Se løsningerne nedenfor.
Rækkefølgen af brugt papir
Fikseringsenhedens temperatur
Ventetid
Tyndt papir → Tyndt papir
Kraftigt papir → Kraftigt papir
Ingen temperaturjustering
Ingen
Tyndt papir → Kraftigt papir
Forøg temperaturen
Kort
Kraftigt papir → Tyndt papir
Sænk temperaturen
Lang
BEMÆRK!
Ventetiden kan være anderledes end de i tabellen angivne tider, fordi den tid, der kræves til, at fikseringsenheden justerer temperaturen, ændres i forhold til papirtypen og basisvægten samt rumtemperaturen.