> Forøgelse af effektiviteten > Sådan udskiftes tonerpatronen uden at stoppe printjobbet
9AK0-025

Sådan udskiftes tonerpatronen uden at stoppe printjobbet

Du kan opretholde produktiviteten ved at udskifte tonerpatronen, mens der stadig er toner i maskinen, uden at stoppe printjobbet. Se løsningen nedenfor.
Når den resterende toner er næsten opbrugt, vises en fejlmeddelelse på displayet på maskinens touchpanel. Hvis der stadig er toner i maskinen, fortsætter den med at printe job, selv efter at patronen er tom, men den stopper, når der slet ikke er mere toner tilbage i maskinen. Den generelle produktivitet falder, fordi printjobbet stopper, indtil tonerpatronen er udskiftet. Du kan opretholde produktiviteten ved at udskifte tonerpatronen, mens der stadig er toner i maskinen, uden at stoppe printjobbet. Du kan sikkert udskifte tonerpatroner under printning,
Fejlmeddelelse*
Resterende toner
Printjob
Udskiftning af tonerpatron
Udskift tonerpatronen. (Sort)
Tonerpatronen er tom, men der er lidt toner tilbage i maskinen.
Maskinen fortsætter med at printe job, mens der stadig er toner tilbage.
Du kan udskifte tonerpatronen, mens der printes.
Udskift tonerpatronen. (Sort)
Tonerpatronen er tom, og der er ingen toner tilbage i maskinen.
Printjob stoppes automatisk.
Maskinen genstarter
printjobbet, når du har udskiftet
tonerpatronen.
* Meddelelserne er for sort toner. Du vil se en anden farve i meddelelsen for cyan, magenta og gul toner.
BEMÆRK!
Se følgende oplysninger om udskiftning af tonerpatroner.
 "Vedligeholdelse" > "Udskiftning af tonerpatronen" i Brugervejledning
Du kan altid tjekke tonerniveauet på [Status Monitor]. Se følgende for at få flere oplysninger.
 "Vedligeholdelse" > "Kontrol af den resterende mængde forbrugsstoffer" i Brugervejledning