> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > En del af billedet er utydeligt, og der ses fine streger i det utydelige område
9AK0-02Y

En del af billedet er utydeligt, og der ses fine streger i det utydelige område

Den primære spænding, der overfører toner til papiret, svarer ikke til papirets specifikke egenskaber, eller der bruges for meget toner. Se løsningerne nedenfor.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér primær overførselsspænding>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér primær overførselsspænding> → justér spændingsværdien for sort mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér primær overførselsspænding" i Brugervejledning
Denne situation kan forbedres ved at udføre en automatisk justering af farveforløb, der justerer den samlede tonermængde.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Automatisk justering af forløb].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning