> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Uensartet glans, der er vinkelret på fremføringsretningen, forekommer
9AK0-032

Uensartet glans, der er vinkelret på fremføringsretningen, forekommer

Temperaturen til fiksering af toner svarer ikke til papirets specifikke egenskaber. Se løsningen nedenfor.
På det første ark er der en farveforskel i et område, der strækker sig 174 mm (6 7/8") fra forkanten, som er forårsaget af ujævn glans.
← Fremføringsretning
 : Farveforskel
 
På det andet og efterfølgende ark findes en søjle af ujævn glans inden for et område, der når 174 mm (6 7/8") fra forkanten.
← Fremføringsretning
: Søjle af ujævn glans
 
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér glans/Fint sort>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér glans/Fint sort> → justér værdien for [Glans] mod minusenden, hvis området har for stor glans, eller mod plusenden, hvis det ikke har nok glans.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér glans/Fint sort" i Brugervejledning