> Når billeder som disse printes > Når der bruges papir med en større bredde efter kopiering eller printning af store mængder papir med en mindre bredde, vises snavsede sorte linjer, eller farver er utydelige på papirets venstre og højre kanter > Der vises snavsede sorte linjer på papirets venstre og højre kanter
9AK0-039

Der vises snavsede sorte linjer på papirets venstre og højre kanter

Begge sider af trykbæltet er snavsede. Rengør trykbæltet.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Rengør trykbæltet.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Vedligeholdelse] → [Rens bælte].
 "Indstillinger/Registrering" > "Justering/Vedligeholdelse" > <Vedligeholdelse>i Brugervejledning > se underafsnittet "Rens bælte"