> Når billeder som disse printes > Når der bruges papir med en større bredde efter kopiering eller printning af store mængder papir med en mindre bredde, vises snavsede sorte linjer, eller farver er utydelige på papirets venstre og højre kanter > Farver på venstre og højre kant er utydelige
9AK0-03A

Farver på venstre og højre kant er utydelige

Den primære spænding, der overfører toner til papiret, svarer ikke til papirets specifikke egenskaber. Justér den primære overførselsspænding.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér primær overførselsspænding>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér primær overførselsspænding> → justér spændingsværdien for sort mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér primær overførselsspænding" i Brugervejledning