> Når billeder som disse printes > Når billeder som disse printes på lange ark > Billedets tæthedsgrad ser anderledes ud på papirets bagkant
9AK0-03F

Billedets tæthedsgrad ser anderledes ud på papirets bagkant

Papirfremføringshastigheden ved den sekundære overførselssektion er forkert.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Det kan hjælpe at formindske hastigheden for papiromgruppering.
[Coated papir med lav basisvægt]
Det kan hjælpe at øge hastigheden for papiromgruppering.
Sådan øger du hastigheden: Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den problematiske papirtype → [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér papirbælte> → [Registreringsområde].
Det kan hjælpe at reducere fikseringshastigheden.
Sådan reducerer du hastigheden: Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den problematiske papirtype → [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér papirbælte> → [Fikseringsområde].
[Tykt papir med høj styrke]
Det kan hjælpe at øge fikseringshastigheden.
Sådan øger du hastigheden: Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den problematiske papirtype → [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér papirbælte> → [Fikseringsområde].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justering af hastigheden af papirtransport" i Brugervejledning