> Når billeder som disse printes > Når billeder som disse printes på lange ark > Papiret er krøllet
9AK0-03H

Papiret er krøllet

Fikseringshastigheden er upassende til coated papir eller ikke-coated papir med lav basisvægt.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Det kan hjælpe at reducere fikseringshastigheden.
Sådan reducerer du hastigheden: Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den problematiske papirtype → [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér papirbælte> → [Fikseringsområde].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justering af hastigheden af papirtransport" i Brugervejledning