> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Der vises ujævn lysstyrke
9AK0-037

Der vises ujævn lysstyrke

Hvis maskinen er installeret på et sted med lav temperatur og lav luftfugtighed, og du printer på tykt papir, kan der blive vist ujævn lysstyrke.
Justér indstillingerne ved at følge nedenstående fremgangsmåde.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
VIGTIGT
Kun administratoren kan ændre følgende indstillinger. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Prioritet af Produktivitet/Billedkvalitet for print] → [Kvalitetsprioritering] → [Standard gloss].
"Indstillinger/Registrering" > "Justering/Vedligeholdelse" > "Justér billedkvalitet" i Brugervejledning > se underafsnittet "Prioritet af Produktivitet/Billedkvalitet for print"