> Indstillinger og justeringer på printeren > Sådan justeres print
9AK0-014

Sådan justeres print

Hvis print er fejljusteret, eller printenes kanter er foldet på finisherens udbakke, skal du følge procedurerne herunder for at løse problemet.
1
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér bevægelse] → [Finisher bakke A, justering] eller [Finisher bakke B, justering].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér bevægelse" > "Tilpasning af papirjustering" i Brugervejledning
2
Tryk på [-] eller [+] for at justere papirjusteringen.
Hvis printenes kanter er foldet
Tryk på [-] for at øge bredden til justering af print.
Hvis print er fejljusterede
Tryk på [+] for at reducere bredden til justering af print.
BEMÆRK!
Hvis du indstiller [Hæftning] i finishing-statussen, vil justeringerne i [Finisher bakke A, justering] og [Finisher bakke B, justering] deaktiveret.
Afhængigt af den finisher, du bruger, vil den ovenfor nævnte funktion måske ikke være tilgængelig.
Sådan justeres tyndt papir