> Indstillinger og justeringer på printeren > Papirets bundkant er krøllet
9AK0-016

Papirets bundkant er krøllet

Papir har en tendens til at krølle, når printeren installeret i et varmt eller fugtigt miljø, eller det anvendte papir er tyndt. Se løsningerne nedenfor.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Placér maskinen i et rum med konstant og passende temperatur og luftfugtighed. Opbevar papiret i samme miljø´ som det, hvor maskinen er placeret. Se andre vejledninger angående korrekt temperatur og fugtighed, såsom Brugervejledning.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér glans/Fint sort>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér glans/Fint sort> → justér værdien for [Glans] i retning mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" i Brugervejledning > se "Justér glans/Fint sort" under underafsnittet "Elementer, der kan angives"
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér temp. for at forhindre folder>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Adm.indstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér temp. for at forhindre folder> → justér værdien i retning mod plusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Ændring af niveauet for krølningskorrektion" i Brugervejledning