> Indstillinger og justeringer på printeren > Sådan korrigeres billedskævhed
9AK0-00Y

Sådan korrigeres billedskævhed

Hvis følgende problemer ofte forekommer, kan der være problemer med justeringen i maskinen. Se procedurerne nedenfor.
Registreringsmærkerne på den ene side af et printet ark svarer ikke til dem på den anden side.
Tommelindekset (*) på de printede sider er ikke justeret.
Billedet printes ikke inden for registermærkerne.
BEMÆRK!
Du vil måske ikke kunne rette fejljustering, der er mindre end 1,0 mm (1/25").
Maskinen fastsætter startpositionen for printning på grundlag af papirets forkant. Når der er printet på papirets forside, vendes papiret, og der printes på det bagside fra bagkanten. På grund at det kan positionen for start af printning være en anelse forskellig på de to sider af papiret.