> Forøgelse af effektiviteten > Sådan prioriteres produktivitet frem for justering ved brug af rygfoldning
9AK0-021

Sådan prioriteres produktivitet frem for justering ved brug af rygfoldning

Det tager tid at holde det printede papir justeret ved brug af rygfoldning. Hvis [Skift Statussen Rygfoldning] indstilles til [Prioriteret produktivitet], vil det printede papir på finisheren eventuelt ikke blive justeret, fordi hastigheden prioriteres. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér bevægelse" > "Skift Statussen Rygfoldning; i Brugervejledning
BEMÆRK!
Når denne indstilling foretages, bliver rygfoldningens kanter måske ikke justeret på grund af temperaturen, fugtigheden, papiregenskaberne eller billedtætheden.