> Forøgelse af effektiviteten > Sådan vælger du en papirbakke med større papirilægningskapacitet til store mængder printning
9AK0-01Y

Sådan vælger du en papirbakke med større papirilægningskapacitet til store mængder printning

Du kan angive papirbakken for hver funktion. Se løsningen nedenfor.
Finisheren har mere end én papirbakke, og den nederste bakke kan stable mange flere print end den øverste bakke. Hvis du indstiller den nederste bakke til store mængder print, øges produktiviteten, fordi du ikke behøver at tage det printede papir ud så ofte.

Staple Finisher-AG

Bakke Bs papirilægningskapacitet er større end bakke As. Du kan finde flere oplysninger om angivelse af udbakke i det følgende.
 "Indstillinger/Registrering" > "Funktionsindstillinger"> "Fælles" > "Indstillinger for papirlevering" > "Indstillinger for udbakke" i Brugervejledning

Tilstanden Stor papirstak

Hvis du indstiller tilstanden Stor papirstak til "Til", vil rækkefølgen af bakker, hvortil der printes, være fast. Når du f.eks. printer et job til bakke A og B på Staple Finisher-AG med tilstanden Stor papirstak "Til", stables printene først på bakke B, og når bakke B har nået sin kapacitet, stables det printede papir på bakke A. Du kan forbedre produktiviteten ved at stille Stor papirstak til "Til" og bruge bakke B først. Se følgende for at få flere oplysninger om tilstanden Stor papirstak.
 "Indstillinger/Registrering" > "Funktionsindstillinger" > "Fælles" > "Indstillinger for papirlevering" > "Stabling af store mængder" i Brugervejledning
BEMÆRK!
Hvis papir med en vægt på 326 til 350 g/m2 (120,6 lb omslag til 147,9 lb omslag) afleveres i bakke B, kan der forekomme papirstop og ridser i billeder med høj tæthed, når det anvendte papir er meget stift.