> Inden du starter printning > Hvad er den bedste rækkefølge for kalibrering?
9AK0-005

Hvad er den bedste rækkefølge for kalibrering?

Hvis du udfører flere kalibreringer, skal du udføre dem i den rækkefølge, der er vist nedenfor.

imagePRESS V900 / V800 / V700

imagePRESS V1350

Kalibrering på printeren

BEMÆRK!
Se de tilgængelige kalibreringstyper i printerens betjeningsvejledninger.
Automatisk justering af farveforløb
En ændring af brugsmiljøet (temperaturer eller luftfugtighed), efterfølgende printning og visse andre betingelser påvirker og forårsager udsving i den maksimale tæthed og balance af den CMYK-toner, der skal printes. Automatisk justering af farveforløb er en funktion til at bevare den bedste tæthedsbalance på alle tidspunkter.
Sådan udføres automatisk justering af farveforløb
Skyggekorrektion
Denne funktion retter ujævne farvetætheder, der kan forekomme i et halvtoneområde af et printet billede.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Korrektion af ujævn tæthed" i Brugervejledning
Automatisk korrektion af farvetone (kun til imagePRESS V900 / V800 /V700)
Du kan drage fordel af denne funktion, hvis du bruger den, når du bemærker en ændring i farvebalancen af sekundære eller højere farver (kombination af CMYK) efter regelmæssig gennemførelse af automatisk kalibrering af farveforløb. Du kan bruge automatisk korrektion af farvetone, når dupleks farvescanneren er monteret.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Automatisk korrektion af farvetone" i Brugervejledning

Kalibrering på imagePRESS Server

imagePRESS Server bestemmer CMYK-værdierne for et printjob ud fra den antagelse, at printerens tonertæthed er i den afbalancerede tilstand, der er standard. I denne kalibreringstilstand måles printtætheden for hver CMYK-farve for at kalibrere afstanden ved hjælp af standardværdierne.
Sådan kalibreres imagePRESS Server og efterfølgende trin