> Når billeder som disse printes > Der forekommer streger i dine print > Flere blanke striber vises parallelt med fremføringsretningen
9AK0-042

Flere blanke striber vises parallelt med fremføringsretningen

Trykrullens temperatur egner sig ikke til papiret. Se løsningerne nedenfor.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Det kan forbedre situationen at indstille mod minusenden for <Justér glans/Fint sort>.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér glans/Fint sort> → justér værdien for [Glans] i retning af minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér glans/Fint sort" i Brugervejledning
Når der bruges tyndt papir, kan det forbedre situationen at vælge <Billedprioritering> under <Indstillinger for print med blandet papirtype>.
Når der bruges tykt papir, kan det forbedre situationen at vælge <Billedprioritering> under <Indstillinger for print med blandet papirtype> og indstille mod minusenden for <Justér glans/Fint sort>.
Indstilling af <Korrigér ujævn glans for 2-sidet print> til <Til> kan forbedre situationen yderligere.
Derudover kan indstilling af <Korrigér ujævn glans> til <0> forbedre situationen yderligere.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Indstillinger for print med blandet papirtype] → vælg [Hurtigere print for Tyndt/Alm.] eller [Sam. printhast. som v. Kraftigt] under [Billedprioritering].
 "Indstillinger/Registrering" i Brugervejledning > "Justering/Vedligeholdelse" > "Justér billedkvalitet" > "Indstillinger for print med blandet papirtype"