> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulostetut kuvat eivät ole yhtä selkeitä kuin odotit > Tulostuu karkea kuva tai syöttösuuntaan nähden samansuuntaisia raitoja tulee näkyviin
9AK1-04E

Tulostuu karkea kuva tai syöttösuuntaan nähden samansuuntaisia raitoja tulee näkyviin

Toisiosiirtohihnan nopeus ei ole sopiva. Säädä toisiosiirtohihnan nopeutta.
← Syöttösuunta
Korjaus
Voit parantaa tilannetta säätämällä <Säädä toisiosiirtohihnan nopeus> -asetuksen arvoa niin, että se vastaa paperin erityisominaisuuksia. Säädä arvoa myös sen mukaan, onko kyseessä karkea kuva vai raidat.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Jos haluat lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä toisiosiirtohihnan nopeus> toisiosiirtohihnan nopeuden muuttamiseksi.
Karkean kuvan tapauksessa säädä arvoa kohti pluspäätä. Raitojen tapauksessa säädä arvoa kohti miinuspäätä.
Jos käytät 151 g/m2 painavampaa paperia, voit parantaa tilannetta valitsemalla "Kuva etusijalla" kohdassa <Eri paperityyppien tulostukse asetukset>.
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Eri paperityyppien tulostuksen asetukset] → valitse [Nopeampi tulostus ohuelle/tavalliselle] tai [Sama tulostusnop. kuin paksulle] kohdassa [Kuva etusijalla].