> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Jos paperinsiirrosta aiheutuvia merkkejä jää paperiin > Loppupäässä on tiheässä pituussuuntaisia raitoja
9AK1-051

Loppupäässä on tiheässä pituussuuntaisia raitoja

Paperin siirtonopeus ei ole sopiva. Tarkista ratkaisut alta.
← Syöttösuunta
Korjaus
Voit parantaa tilannetta säätämällä seuraavien, kohdassa <Säädä paperinsiirtoa> näkyvien kolmen asetuksen kutakin arvoa yhtä paljon miinuspäätä kohti.
<Kiinnitysalue>
<Jäähdytysalue>
<Käänteinen/tulostusalue>
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto voi vaikuttaa paperin syöttämiseen. Koska suuri arvon lisääminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia, on suositeltavaa säätää arvoja pienin askelin.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa [Säädä paperinsiirtoa] → säädä kolmea säädettävää kohdetta yhtä paljon kohti miinuspäätä.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Paperinsiirron säätö” kohdassa Käyttöopas