> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Jos paperinsiirrosta aiheutuvia merkkejä jää paperiin > Epätasainen tummuus sekä etureunassa että loppupäässä, kuva näyttää kirkkaammalta loppupäässä tai loppupäässä on eri tummuutta olevia raitoja
9AK1-054

Epätasainen tummuus sekä etureunassa että loppupäässä, kuva näyttää kirkkaammalta loppupäässä tai loppupäässä on eri tummuutta olevia raitoja

Paperin siirtonopeus ei ole sopiva. Tarkista ratkaisut alta.
Epätasainen tummuus sekä etureunassa että loppupäässä.
← Syöttösuunta
 
Kuva näyttää kirkkaammalta loppupäässä.
← Syöttösuunta
 
Loppupäässä on eri tummuutta olevia raitoja.
← Syöttösuunta
Korjaus
Voit parantaa tilannetta säätämällä paperin siirtonopeutta kääntö-/luovutusalueella pluspäätä kohti.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto voi vaikuttaa paperin syöttämiseen. Koska suuri arvon lisääminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia, on suositeltavaa säätää arvoja pienin askelin.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] asetuksen [Säädä paperinsiirtoa] kohdalla korjaustason säätämiseksi [-]- tai [+] -painikkeella kohdassa [Käänteinen/tulostusalue].
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Paperinsiirron säätö” > kohteessa Käyttöopas