> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulostetut kuvat eivät ole yhtä selkeitä kuin odotit > Kuvan kohdistus vaihtelee pitkillä arkeilla tai pääyksikössä esiintyy paperitukoksia (JAM-koodi 010E)
9AK1-04U

Kuvan kohdistus vaihtelee pitkillä arkeilla tai pääyksikössä esiintyy paperitukoksia (JAM-koodi 010E)

Kohdistusvirheen korjauksen asetus ei ole sopiva. Tarkista ratkaisut alta.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Jos haluat lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

Kuvan kohdistus vaihtelee pitkillä arkeilla

Korjaus
Voit parantaa tätä tilannetta, joka esiintyy käytettäessä pitkää arkkia, jonka paksuus on vähintään 220 g/m2, säätämällä siirron tehoa ja nopeutta kohti pluspäätä.
1. Säädä siirron tehoa voimakkaammaksi.
2. Jos siirron tehon säätäminen ei paranna tilannetta, säädä siirron nopeutta suuremmaksi.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä kuvan paikka> → valitse [Älä käytä skanneria] → paina [Säädä taso paperin kohdistuksen korj.].
Paina [Siirtovirta: taustapuoli] tai [Siirtonopeus: taustapuoli] ja säädä niitä pluspäätä kohti.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Kuvan paikan säätäminen” > ”Korjaa kohdistusvirhe” kohdassa Käyttöopas

Paperitukoksia (JAM-koodi 010E) tapahtuu pääyksikössä

Korjaus
Voit parantaa tätä tilannetta, joka esiintyy käytettäessä pitkää arkkia, jonka paksuus on korkeintaan 180 g/m2, säätämällä siirron tehoa ja nopeutta kohti miinuspäätä.
1. Säädä siirron tehoa heikommaksi.
2. Jos siirron tehon säätäminen ei paranna tilannetta, säädä siirron nopeutta pienemmäksi.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä kuvan paikka> → valitse [Älä käytä skanneria] → paina [Säädä taso paperin kohdistuksen korj.].
Paina [Siirtovirta: taustapuoli] tai [Siirtonopeus: taustapuoli] ja säädä niitä miinuspäätä kohti.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Kuvan paikan säätäminen”> ”Korjaa kohdistusvirhe” – Käyttöopas