> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulostetut kuvat eivät ole yhtä selkeitä kuin odotit > Teksti ja kuvat eivät tulostu selkeästi
9AK1-04F

Teksti ja kuvat eivät tulostu selkeästi

On erittäin todennäköistä, että valojohderumpuun tiivistyy kosteutta, koska tulostin on asennettu kuumaan tai kosteaan ympäristöön. Nosta rummun lämpötilaa.
Korjaus
Kun tulostat mustavalkoisena, nosta valojohderummun lämpötilaa.
TÄRKEÄÄ
Muista ottaa yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään ennen kuin säädät rummun lämpötilaa. Rummun lämpötilan nostaminen saattaa heikentää kehitettä.
Valitse  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Säädä rummun lämpötila] → valitse [Suuri].
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” >  ”Säädä kuvan laatu” > ”Rummun lämpötilan säätäminen” kohdassa Käyttöopas