> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulostetut kuvat eivät ole yhtä selkeitä kuin odotit > Kun käytetään leveämpää paperia sen jälkeen, kun on kopioitu tai tulostettu suuria määriä kapeampaa paperia, värit ovat himmeitä paperin vasemmassa ja oikeassa reunassa
9AK1-048

Kun käytetään leveämpää paperia sen jälkeen, kun on kopioitu tai tulostettu suuria määriä kapeampaa paperia, värit ovat himmeitä paperin vasemmassa ja oikeassa reunassa

Pääjännite, joka siirtää väriaineen paperille, ei vastaa paperin erityisominaisuuksia. Säädä pääsiirtojännitettä.
← Syöttösuunta
Korjaus
Voit parantaa tilannetta säätämällä <Säädä ensiösiirtojännite> -asetuksen arvoa niin, että se vastaa paperin erityisominaisuuksia.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Jos haluat lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse käyttämäsi paperityyppi, jossa tämä ongelma ilmenee → paina [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä ensiösiirtojännite> → säädä mustan jännitearvoa miinuspäätä kohti.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Säädä ensiösiirtojännite” kohdassa Käyttöopas