> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulosteissa on raitoja > Päällystetylle paperille tulostettaessa paperin etureunan lähellä näkyy raitoja
9AK1-043

Päällystetylle paperille tulostettaessa paperin etureunan lähellä näkyy raitoja

Paperin etureunassa oleva väriaine on hankautunut. Tarkista ratkaisut alta.
← Syöttösuunta
Korjaus
Kun käytät paperia, jonka etu- ja taustapuolen viimeistelytyyppi on erilainen, paranna tilannetta muuttamalla paperin suuntaa.
Jos paperin etureunan lähellä näkyy raitoja alhaisessa kosteudessa, paperi on ehkä käpristynyt ennen lisäämistä. Paperin vaihtaminen käpristymättömäksi voi parantaa tilannetta.
Voit parantaa tilannetta valitsemalla Kuvan laatu etusijalla kohdassa [Sekalaisten paperityyppien asetukset].
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Jos haluat lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Kun määrität "Kuva etusijalla" kohdassa <Sekalaisten paperityyppien asetukset>, tilanne saattaa parantua entisestään.
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Sekalaisten paperityyppien asetukset] → valitse [Nopeampi tul. ohuelle/tavall.] tai [Sama tul.nop. kuin paksulle] kohdassa [Kuva etusijalla].
 ”Asetukset/Tallennus” in the Käyttöopas > ”Säätö/Ylläpito” > ”Säädä kuvan laatu” > "Sekalaisten paperityyppien asetukset"
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa] → valitse [Kuvan laatu etusijalla (Vakio kiilto)] tai [Kuvan laatu etusijalla (Pieni kiilto)].
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säädä kuvan laatu” > ”Vaihda kiinnityslämpötilan säätötapa” kohdassa Käyttöopas