> Asetukset ja säädöt tulostimessa > Tulosteiden kohdistaminen nidonta
9AK1-01L

Tulosteiden kohdistaminen nidonta

Jos nidotut paperit on kohdistettu väärin, ratkaise ongelma toimimalla seuraavasti.

Asetitko paperin oikeaan kohtaan?

Jos asetat paperinohjaimen väärään kohtaan tai et kohdista paperin reunoja ennen paperin lisäämistä, nidotut paperit saatetaan kohdistaa väärin.
* Paperinohjain
Korjaus
Tasaa paperin reunat ja aseta paperi uudelleen.
Varmista, että paperinohjaimet on asetettu oikeaan kohtaan.

Kutistuuko paperi tulostettaessa?

Tulostettu paperi saattaa kutistua paperista riippuen. Sen seurauksena vihkonidonnan asento voi kohdistua väärin.
Korjaus
Lue seuraavat ohjeet ja kohdista paperi säätämällä sijaintia.
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Säätö/Ylläpito” >”Säätötoiminto” kohdassa Käyttöopas > katso alaluokka ”Nidonnan kohdistuksen säätö”
HUOMAUTUS
Yllä mainittu toiminto ei välttämättä ole käytettävissä käyttämässäsi viimeistelijässä.

Onko [Nopeus etusijalla] asetettu kaksoisnidonnan tilaan?

Voit määrittää, onko kaksoisnidonnan nopeus vai tarkkuus etusijalla. Jos määrität nopeus etusijalla, kaksoisnidonnan tarkkuus voi heikentyä.
Korjaus
Lue seuraavat ohjeet ja muuta tilaksi [Tarkkuus etusijalla].
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Säätö/Ylläpito” > ”Säätötoiminto” kohdassa Käyttöopas > katso alaluokka ”Nopeus/Tarkkuus etusijalla kaksoisnidonnalle”
HUOMAUTUS
Yllä mainittu toiminto ei välttämättä ole käytettävissä käyttämässäsi viimeistelijässä.