> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Kun tällaisia kuvia tulostuu pitkille arkeille > Kuva näkyy laajennettuna noin 120 mm:n etäisyydeltä paperin takareunasta
9AK1-03J

Kuva näkyy laajennettuna noin 120 mm:n etäisyydeltä paperin takareunasta

Kiinnitysnopeus ei sovellu paksulle paperille.
← Syöttösuunta
* Noin 120 mm:n (4 3/4") päässä paperin takareunasta
Korjaus
Kiinnitysnopeuden säätäminen laajenemis-/supistumistason mukaan voi parantaa tilannetta.
Vähennä nopeutta seuraavasti: Paina  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse ongelmallinen paperityyppi → [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä paperinsiirtoa> → [Kiinnitysalue] .
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Paperinsiirron nopeuden säätö” kohdassa Käyttöopas