> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Kun tällaisia kuvia tulostuu pitkille arkeille > Värin kohdistusvirhe ilmenee syöttösuunnassa paperin takareunassa (230 mm takareunasta)
9AK1-03L

Värin kohdistusvirhe ilmenee syöttösuunnassa paperin takareunassa (230 mm takareunasta)

Kiinnitysnopeus ei sovellu paksulle paperille.
← Syöttösuunta
* Noin 230 mm:n (9 1/8") päässä paperin takareunasta
Korjaus
Kiinnitysnopeuden lisääminen saattaa parantaa tilannetta.
Lisää nopeutta seuraavasti: Valitse  → [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset] → valitse ongelmallinen paperityyppi → [Tiedot/Muokkaa] → [Muuta] kohdassa <Säädä kiinnitysnopeus>.
 ”Paperityypin hallinta-asetukset” > ”Kiinnitysnopeuden säätäminen” kohdassa Käyttöopas