> Kun tällaisia kuvia tulostuu > Tulosteissa on raitoja > Tulosteessa näkyy paljon raitoja, jotka ovat kohtisuorassa syöttösuuntaan nähden
9AK1-02E

Tulosteessa näkyy paljon raitoja, jotka ovat kohtisuorassa syöttösuuntaan nähden

Tulosteessa on värivirhettä.
← Syöttösuunta
Korjaus
Korjaa värivirhe.
Valitse  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Erikoispehmennys].
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säädä kuvan laatu” > ”Erikoispehmennys” kohdassa Käyttöopas