> Asetukset ja säädöt tulostimessa > Tulosteiden kohdistaminen
9AK1-014

Tulosteiden kohdistaminen

Jos tulosteissa on kohdistusvirheitä tai tulosteiden reunat taittuvat viimeistelijän luovutustasoilla, ratkaise ongelma toimimalla seuraavasti.
1
Valitse  → [Säätö/Ylläpito] → [Säätötoiminto] → [Viimeistelijän tason A kohdistuksen säätö] tai [Viimeistelijän tason B kohdistuksen säätö].
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säätötoiminto” > ”Paperin kohdistuksen säätäminen” kohdassa Käyttöopas
2
Säädä paperin kohdistus painamalla [-] tai [+].
Jos tulosteen reunat taittuvat
Lisää tulosteiden kohdistuksen leveyttä painamalla [-].
Jos tulosteissa on kohdistusvirhe
Vähennä tulosteiden kohdistuksen leveyttä painamalla [+].
HUOMAUTUS
Jos asetat [Nidonta] viimeistelytavassa, säädöt kohdassa [Viimeistelijän tason A kohdistuksen säätö] ja [Viimeistelijän tason B kohdistuksen säätö] poistetaan käytöstä.
Yllä mainittu toiminto ei välttämättä ole käytettävissä käyttämässäsi viimeistelijässä.
Ohuen paperin kohdistaminen