> Asetukset ja säädöt tulostimessa > Automaattisen värisävyjen säädön suorittaminen
9AK1-00W

Automaattisen värisävyjen säädön suorittaminen

Suorita automaattinen värisävyjen säätö (Täyssäätö), jotta CMYK-värit tulostetaan oikein. Tarkista ratkaisut alta.
Jos käytät imagePRESS-palveliniä, suorita automaattinen värisävyjen säätö ja suorita sitten kalibrointi imagePRESS-palvelinissä.
Jos haluat käyttää muuta kuin suositeltua paperia, sinun on tallennettava kalibrointivakiot.

Jos käytät tavallista paperia ja kalibroit kaikkia
paperityyppejä varten: Yksinkertainen kalibrointi

1
Aseta paperi paperikasettiin.
Aseta suositeltua paperia tai paperia, jonka kalibrointivakiot on tallennettu.
2
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Automaattinen sävytyksen säätö].
3
Paina [Säätötaso] → [Sama kaikille pap.tyypeille] → [OK].
4
Varmista, että [Vakio] (suositellulle paperille) tai ”kalibroitava paperi, jonka asetit vaiheessa 1” on valittu kohdassa [Valitse säädettävä paperi].
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säädä kuvan laatu” > ”Sävyjen säätäminen” kohdassa Käyttöopas
5
Suorita automaattinen värisävyjen säätö (Täyssäätö).
 ”Tulostus- ja viimeistelylaadun säätäminen” > ”Säädä kuvan laatu” > ”Sävyjen säätäminen” kohdassa Käyttöopas > katso alaluokka ”Täysi säätö”
Valitse testitulosteen paperinlähteeksi paperikasetti, johon asetit paperin vaiheessa 1.
6
Kalibroi tarvittaessa imagePRESS-palvelin.
imagePRESS-palvelin:n kalibrointi ja seuraavat vaiheet

Jos käytät erilaisia kalibrointiasetuksia eripaksuisille papereille: Laajennettu kalibrointi

Voit tulostaa tarkemmin kalibroimalla värit paperin paksuuden mukaan.
1
Aseta paperi paperikasettiin.
Käyttämästäsi paperista riippuen aseta paperi, jonka kalibrointivakiot on tallennettu, tai jokin seuraavista suositelluista papereista.
[Tav./Paksu 1–4]
[Paksu 5]
[Paksu 6]
Asetettu paperi
Canon Océ Top Colour -paperi (100 g/m2)
Canon Océ Top Colour -paperi (250 g/m2)
Canon Océ Top Colour -paperi (300 g/m2)
2
Paina  → [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Automaattinen sävytyksen säätö].
3
Paina [Säätötaso] → [Paperityyppi ryhmän muk.] → [OK].
4
Paina painiketta, joka vastaa asettamasi paperin paksuutta.
5
Paina [Valitse säädettävä paperi] ja valitse kalibroitavaksi paperi, jonka asetit, tai [Vakio] (suositeltu paperi).
6
Suorita automaattinen värisävyjen kalibrointi (täysi kalibrointi).
7
Suorita täysi kalibrointi myös muille asettamillesi paperityypeille.
8
Tarvittaessa kalibroi imagePRESS Server.