> Asetukset ja säädöt tulostimessa > Kuvien kohdistusvirheiden korjaaminen
9AK1-00Y

Kuvien kohdistusvirheiden korjaaminen

Jos seuraavia ongelmia ilmenee usein, koneessa voi olla kohdistusongelmia. Tarkista toimintaohjeet alta.
Tulostetun arkin yhdellä puolella olevat tallennusmerkit eivät vastaa toisella puolella olevia merkkejä.
Tulostettujen sivujen indeksimerkkejä (*) ei ole kohdistettu.
Kuvaa ei ole tulostettu tallennusmerkkien sisäpuolelle.
HUOMAUTUS
Et ehkä pysty korjaamaan kohdistusvirhettä, joka on pienempi kuin 1,0 mm (1/25”).
Laite päättää tulostuksen alkukohdan paperin etureunan perusteella. Kun paperi etupuoli on tulostettu, paperi käännetään ja tulostetaan paperin taustapuolelle takareunasta alkaen. Tämän vuoksi tulostuksen alkamiskohta voi olla hiukan erilainen paperin vastakkaisilla puolilla.