> Tehokkuuden lisääminen > Paperikasetin vaihtaminen automaattisesti
9AK1-020

Paperikasetin vaihtaminen automaattisesti

Kun käytät automaattista kasetinvaihtoa, voit syöttää paperia eri paperikasetista, kun määritetystä paperikasetista loppuu paperi. Tarkista ratkaisut alta.
Automaattinen kasetinvaihto on toiminto, joka syöttää automaattisesti paperia eri paperikasetista, kun määritetystä paperikasetista loppuu paperi. Tämän toiminnon avulla voit estää paperin loppumisen laitteesta. Tässä osiossa selitetään, kuinka automaattista kasetinvaihtoa voi käyttää suurissa tulostustöissä, jotka tulostetaan esimerkiksi tietokoneelta.
TÄRKEÄÄ
Kun täytät paperikasetin, älä avaa sitä paperikasettia, jota laite parhaillaan käyttää. Se saattaa aiheuttaa paperitukoksen.
Esimerkki: Jos haluat tulostaa 10 000 sivua peräkkäin käyttäen paperia Tavallinen 1 (80 g/m2 (21,3 lb kirjepaperi)) ja paperisäiliötä Multi-drawer Paper Deck-E
Multi-drawer Paper Deck-E -säiliössä on kolme paperinlähdettä, ylin, keskimmäinen ja alin kasetti. Niistä jokaiseen mahtuu 2 000 arkkia paperia (80 g/m2 (21,3 lb kirjepaperi)). Automaattisen kasetinvaihdon avulla voit lisätä paperia kasetteihin paperin loppuessa keskeyttämättä tulostusta. Jos täytät paperikasetteja niin, että paperi ei lopu, voit tulostaa 10 000 sivua peräkkäin. Tätä tulostustyötä varten paperinlähde vaihtuu neljä kertaa.

Laitteen asetuksien määrittäminen

Kun täytät 2 000 arkkia paperia ylimpään, keskimmäiseen ja alimpaan paperikasettiin Multi-drawer Paper Deck-E -säiliössä, määritä seuraavat asetukset.
1
Paina  → [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Sivun syötön asetukset] → [Paperilähteen automaattinen valinta].
2
Valitse [Tulostin].
HUOMAUTUS
Jos tyhjennät valintaruudun <Paras tuottavuus>, laite vaihtaa paperinlähteestä toiseen, kun käytössä olevasta paperinlähteestä loppuu paperi. Tulostus keskeytyy hetkeksi paperinlähteen vaihtamisen ajaksi. Jos valitset valintaruudun <Paras tuottavuus>, laite vaihtaa paperinlähteestä toiseen, kun käytössä olevassa paperinlähteessä on 50–100 arkkia jäljellä. Tämä voi estää tulostustyön keskeytymisen ja auttaa parantamaan tuottavuutta.
3
Valitse [Kyllä] paperinlähteille ja .
4
Valitse [Käytä ryhmää] → paina [Muuta] paperinlähteelle .
5
Valitse [Ryhmä 2] → paina [OK].
6
Samalla tavalla kuin vaihdat paperinlähteen asetusta , vaihda [Ryhmä 1] arvoon [Ryhmä 2] paperinlähteille  ja .
HUOMAUTUS
Paperinlähteet ,  ja  vastaavat ylempää, keskimmäistä ja alempaa paperikasettia säiliössä Multi-drawer Paper Deck-E.

Tulostinajurin asetusten määrittäminen

1
Valitse [Kasetti 3] tulostinajurissa tai Command WorkStationissa.
[Tulostinajuri]
Valitse [Fiery Printing] -välilehti → [Quick Access] -välilehti → määritä asetus [Kasetti 3] kohdassa <Paper source>.
[Command WorkStation]
Kaksoisnapsauta työtä ja valitse [QUICK ACCESS] -välilehti → määritä asetus [Kasetti 3] kohdassa <Paper source>.
Lisätietoja asetuksista on imagePRESS Server -käyttöoppaassa.

Tulostustyön aloittaminen

Kun laite aloittaa tulostuksen, paperia syötetään säiliön Multi-drawer Paper Deck-E yläkasetista. Kun paperinlähde vaihtuu, noudata alla olevaa ohjetta.
1
Paina  → valitse [Paperi]-välilehti.
2
Varmista, että paperinlähteeksi on vaihtunut keskimmäinen kasetti.
Käytössä oleva paperinlähde on korostettu keltaisella näytön vasemmassa alareunassa olevassa kuvassa.
3
Aseta paperia säiliön Multi-drawer Paper Deck-E ylempään kasettiin.
4
Täytä vastaavasti paperia säiliön Multi-drawer Paper Deck-E keskimmäiseen kasettiin.
Kun keskimmäisestä kasetista loppuu paperi, paperinlähteeksi vaihtuu toinen paperikasetti. Lisää paperia keskimmäiseen kasettiin samalla tavalla.
HUOMAUTUS
Sinun ei tarvitse pysäyttää tulostustyötä lisätessäsi paperia.
Jos laite havaitsee kaksi tai useampia paperikasetteja, jotka sisältävät paperia, kun käytät automaattista kasetinvaihtoa, laite vaihtaa paperinlähdettä prioriteettijärjestyksessä korkein prioriteetti ensin. Tässä osiossa kuvatussa esimerkissä prioriteettijärjestys on seuraava:
1 Yläkasetti
2 Keskikasetti
3 Alakasetti
Kun olet suorittanut tulostustyön, muista palauttaa sekä laitteen että tulostinajurin asetukset, jotta estät asetuksen käyttämisen seuraavassa tulostustyössä.
Voit käyttää automaattista kasetinvaihtoa myös moniin muihin tarkoituksiin, joita ei ole kuvattu tässä osiossa. Lisätietoja on seuraavassa kohdassa:
 ”Asetukset/Tallennus” > ”Toiminnon asetukset” > ”Yleinen” > ”Sivun syötön asetukset” > ”Paperilähteen automaattinen valinta” kohdassa Käyttöopas