> Asetukset ja säädöt käytettäessä Command WorkStation 6.8:aa > Läpinäkyvyysefektin toiminnan varmistaminen
9AK1-00A

Läpinäkyvyysefektin toiminnan varmistaminen

Jos määrität läpinäkyvyysasetuksen niin, että useampien kohteiden päällekkäiset osat ovat läpinäkyviä, tai niin, että kohde tulostetaan varjostuksen kanssa, tulosteet saattavat näyttää erilaisilta kuin odotit. Läpinäkyvässä osassa voi esimerkiksi olla eri väri tai tulosteen varjon ja läpinäkyvän osan ympärillä voi näkyä laatikko. Jos näitä ongelmia ilmenee siksi, että tiedot ovat RGB-väritilassa, alla kuvatut ohjeet voivat auttaa sinua korjaamaan ongelmat.
HUOMAUTUS
Seuraavasta toimenpiteestä on hyötyä vain, kun tiedot ovat PDF-tiedostossa RGB-väritilassa.
1
Kaksoisnapsauta työtä kohteessa Command WorkStation palvelimella imagePRESS-palvelin.
[Job Properties] tulee näkyviin.
2
Valitse [COLOR]-välilehti ja valitse sitten valintaruutu [Optimize RGB transparency].
3
Valitse [OK].
Tarkista lopputulos tulostamalla testiarkki. Jos olet tyytyväinen tulokseen, voit tulostaa työn.
Toinen korjauskeino