> Als afbeeldingen zoals deze worden uitgevoerd > Wanneer papiertransport voor blijvende markeringen zorgt > Er verschijnen strepen als puntmarkeringen aan de onderzijde van de rand.
9AK2-053

Er verschijnen strepen als puntmarkeringen aan de onderzijde van de rand.

De snelheid van het papiertransport is niet geschikt. Bekijk de onderstaande oplossingen.
← Invoerrichting
Remedie
Pas de snelheid van het papiertransport in het omkeer/uitvoergedeelte aan richting het minpunt om deze situatie te verbeteren.
BELANGRIJK
Deze functie kan van invloed zijn op de manier waarop het papier wordt ingevoerd. Omdat het verhogen van de waarde in grote mate papierstoringen kan veroorzaken, raden wij aan de waarden in kleine stappen aan te passen.
Druk op  → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor [Pas papiertransport aan] om het correctieniveau aan te passen met [-] of [+] voor [Omkeer-/Uitvoergebied].
 'Instellingen beheer type papier' > 'Aanpassen van papiertransport' > in de Gebruikershandleiding