> Als afbeeldingen zoals deze worden uitgevoerd > Afgedrukte afbeeldingen zijn niet zo duidelijk als u verwacht > Er verschijnen witte vlekken die op blaren lijken
9AK2-04H

Er verschijnen witte vlekken die op blaren lijken

De temperatuur van het fixeren van de toner komt niet overeen met de specifieke kenmerken van het papier. Pas de glanswaarde aan richting het minpunt.
← Invoerrichting
Remedie
Om deze situatie te verbeteren, past u de waarde voor <Aanpassen glans/fijn zwart> aan de specifieke kenmerken van het papier aan.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Druk op  → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier] → selecteer het type papier dat u gebruikt en dat dit probleem heeft → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Aanpassen glans/fijn zwart> → pas de waarde voor [Glans] aan richting het minpunt.
 'Instellingen beheer type papier' > 'Aanpassen glans/fijn zwart' in de Gebruikershandleiding