> Als afbeeldingen zoals deze worden uitgevoerd > Afgedrukte afbeeldingen zijn niet zo duidelijk als u verwacht > Wanneer papier met een langere breedte wordt gebruikt na het kopiëren of afdrukken van grote hoeveelheden papier met een kortere breedte, zijn de kleuren op de linker- en rechterrand van het papier vaag.
9AK2-048

Wanneer papier met een langere breedte wordt gebruikt na het kopiëren of afdrukken van grote hoeveelheden papier met een kortere breedte, zijn de kleuren op de linker- en rechterrand van het papier vaag.

De primaire spanning die de toner naar het papier overdraagt, komt niet overeen met de specifieke kenmerken van het papier. Pas de primaire overdrachtspanning aan.
← Invoerrichting
Remedie
Om deze situatie te verbeteren, past u de waarde voor <Prim. overd.spanning aanpassen> aan de specifieke kenmerken van het papier aan.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Druk op  → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier] → selecteer het type papier dat u gebruikt en dat dit probleem heeft → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Prim. overd.spanning aanpassen> → pas de spanningswaarde van zwart aan richting het minpunt.
 'Instellingen beheer type papier' > 'Prim. overd.spanning aanpassen' in de Gebruikershandleiding