> Als afbeeldingen zoals deze worden uitgevoerd > Er verschijnen strepen op uw afdrukken > Bij het afdrukken op gecoat papier verschijnen er strepen op de voorrand van het papier
9AK2-043

Bij het afdrukken op gecoat papier verschijnen er strepen op de voorrand van het papier

De toner op de voorrand van het papier wordt ingewreven. Bekijk de onderstaande oplossingen.
← Invoerrichting
Remedie
Wanneer u papier gebruikt waarbij het afwerktype van de voorzijde en achterzijde verschillend is, verandert u de richting van het papier om deze situatie te verbeteren.
Als er vanaf de eerste zijde bij lage vochtigheid strepen verschijnen op de voorrand van het papier, was het papier mogelijk al gekruld voordat het werd geladen. Als u het papier vervangt door papier dat niet gekruld is, kan deze situatie worden verbeterd.
Selecteer beeldkwaliteitprioriteit voor [Instellingen voor afdrukken met gemengd type papier] om deze situatie te verbeteren.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Het selecteren van "Prioriteit beeld" onder <Instellingen voor afdrukken met gemengd type papier> kan de situatie verbeteren.
Druk op → [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Instellingen voor afdrukken met gemengd type papier] → selecteer [Hogere snelheid voor Dun/Norm.] of [Zelfde afdruksnelheid als Dik] onder [Prioriteit beeld].
 'Instellingen/Registratie' in de Gebruikershandleiding > 'Aanpassen/Onderhoud' > 'Aanpassen beeldkwaliteit' > "Instellingen voor afdrukken met gemengd type papier"
Druk op  → [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Andere aanpassingsmodus fixeertemperatuur] → selecteer [Prioriteit Beeldkwaliteit (Std.glans)] of [Prior. Beeldkwaliteit (Laagglans)].
 'Afdruk- en afwerkingskwaliteit aanpassen' > 'Aanpassen beeldkwaliteit' > 'Andere aanpassingsmodus fixeertemperatuur' in de Gebruikershandleiding