> Instellingen en afstellingen op de printer > De achterrand van het papier is gerimpeld
9AK2-01K

De achterrand van het papier is gerimpeld

Papier heeft de neiging te kreukelen omdat de printer is geïnstalleerd in een warme of vochtige omgeving of omdat het gebruikte papier dun is. Bekijk de onderstaande oplossingen.
← Invoerrichting
Remedie
Plaats de machine in een ruimte met een constante en geschikte temperatuur en vochtigheidsgraad. Bewaar het papier in dezelfde omgeving als waar de machine zich bevindt. Voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid raadpleegt u andere handleidingen, zoals de Gebruikershandleiding.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Om deze situatie te verbeteren, past u de waarde voor <Aanpassen glans/fijn zwart> aan de specifieke kenmerken van het papier aan.
Druk op  → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer het type papier dat u gebruikt en dat dit probleem heeft → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Aanpassen glans/fijn zwart> → pas de waarde voor [Glans] richting het minpunt aan.
 'Instellingen beheer type papier' in de Gebruikershandleiding > zie 'Aanpassen glans/fijn zwart' onder de subsectie 'Items die kunnen worden opgegeven'
Om deze situatie te verbeteren, past u de waarde voor <Pas temp. aan om kreuk. te voork.> aan de specifieke kenmerken van het papier aan.
Druk op  → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer het type papier dat u gebruikt en dat dit probleem heeft → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Pas temp. aan om kreuk. te voork.> → pas de waarde richting het pluspunt aan.
 'Instellingen beheer type papier' > 'Het kreukelcorrectieniveau wijzigen' in de Gebruikershandleiding