> Als beelden zoals deze worden uitgevoerd > Afgedrukte afbeeldingen zijn niet zo duidelijk als u verwacht > Bij het afdrukken op gecoat papier verschijnt een ongelijkmatige glans die op regen lijkt op de voorrand van het beeld
9AK2-036

Bij het afdrukken op gecoat papier verschijnt een ongelijkmatige glans die op regen lijkt op de voorrand van het beeld

De toner kan zich niet fixeren op het papier, omdat er te veel waterdamp uit het oppervlak van het papier verdampt.
← Invoerrichting
Remedie
Plaats de machine in een ruimte met een constante en geschikte temperatuur en vochtigheidsgraad. Bewaar het papier in dezelfde omgeving waar de machine zich bevindt. Voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid raadpleegt u de Richtlijnen voor installatie en bedrijfsomgeving of de Gids voor het verwerken van speciale media.
Om deze situatie te verbeteren, past u de waarde voor <Aanpassen glans/fijn zwart> aan de specifieke kenmerken van het papier aan.
Druk op  → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer het type papier dat u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzigen] voor <Aanpassen glans/fijn zwart> → pas de waarde voor [Glans] aan richting het minpunt.
'Instellingen beheer type papier' > 'Aanpassen glans/fijn zwart' in de Gebruikershandleiding