> Als beelden zoals deze worden uitgevoerd > Als beelden zoals deze op lange vellen worden uitgevoerd > Het papier is gekreukt
9AK2-03H

Het papier is gekreukt

De fixeersnelheid is ongeschikt voor niet-gecoat papier of gerecycled papier met een laag basisgewicht.
← Invoerrichting
Remedie
U kunt de situatie verbeteren door de uitlijningssnelheid van papier te verlagen.
Verlaag de snelheid als volgt: Druk op  → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer het problematische type papier → [Details/Bewerken] → [Wijzigen] voor <Pas papiertransport aan> → [Fixeergebied].
 'Instellingen beheer type papier' > 'Snelheid van papiertransport aanpassen' in de Gebruikershandleiding