> Efficiënter werken > Prioriteit geven aan productiviteit in plaats van uitlijning bij het gebruik van rugvouw
9AK2-021

Prioriteit geven aan productiviteit in plaats van uitlijning bij het gebruik van rugvouw

Het duurt even om de uitlijning van het uitvoerpapier te behouden wanneer u rugvouw gebruikt. Als [Rugvouwmodus wisselen] is ingesteld op [Productiviteitprioriteit], wordt het uitvoerpapier op de finisher mogelijk niet uitgelijnd omdat prioriteit wordt gegeven aan snelheid. Zie voor meer informatie de volgende documentatie.
 'Afdruk- en afwerkingskwaliteit aanpassen' > 'Aanpassen actie' > 'Rugvouwmodus wisselen' in de Gebruikershandleiding
OPMERKING
Wanneer deze instelling wordt uitgevoerd, worden de randen van de rugvouw mogelijk niet uitgelijnd als gevolg van de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, papierkenmerken of beelddensiteit.