> Efficiënter werken > De afdruksnelheid verhogen door prioriteit te geven aan dun of dik papier
9AK2-01W

De afdruksnelheid verhogen door prioriteit te geven aan dun of dik papier

U kunt de algehele productiviteit verbeteren door prioriteit te geven aan dik of dun papier. Bekijk de onderstaande oplossing.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
De temperatuur van de fixeereenheid in de machine wordt voortdurend aangepast aan het type papier en het basisgewicht van het papier. Als gevolg hiervan moet de machine, als u van papiersoort wisselt voor een opdracht, de temperatuur aanpassen aan het papier en moet u mogelijk wachten tot de temperatuur verandert. Om deze reden bieden we een manier om de algehele productiviteit te verbeteren door ruwweg de prioriteit te specificeren voor dik papier of dun papier.
Voorbeeld: Om voor een opdracht op zowel Dun 1 en Normaal 1 te printen
Technisch gezien is de temperatuur van de fixeereenheid voor Dun 1 en Normaal 1 papier anders. Als u in de volgende procedure [Prioriteit Dun pap.] instelt, kunt u de wachttijd verkorten en de productiviteit verbeteren, omdat de temperatuur van de fixeereenheid geoptimaliseerd is voor papier met een klein basisgewicht.
1
Druk op  → [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Prioriteit Productiviteit/Beeldkwaliteit voor Afdrukken].
2
Druk op [Productiviteit prioriteit].
3
Selecteer [Prioriteit Dun pap.] → druk op [OK].
4
Start het afdrukken.
OPMERKING
Als u [Productiviteit prioriteit] instelt voor deze instelling, kan er onder bepaalde omstandigheden een ongelijkmatige glans optreden of kan het zijn dat de toner niet goed op het beeld wordt aangebracht.
Als u [Prioriteit Dun pap.] selecteert en vervolgens afdrukt op papier met een basisgewicht van meer dan 129 g/m2 (66,6 lb Cover), kan de wachttijd terwijl de temperatuur wordt aangepast, toenemen.
Naast de bovengenoemde instellingen kunt u de productiviteit verbeteren door voorrang te geven aan dik papier met een basisgewicht van meer dan 180 g/m2 (34,3 lb Bond) of u kunt voorrang geven aan beeldkwaliteit door de temperatuur voor alle typen papier te optimaliseren. Zie voor meer informatie de volgende documentatie.
 'Instellingen/Registratie' > 'Aanpassen/Onderhoud' > 'Aanpassen beeldkwaliteit' in de Gebruikershandleiding > raadpleeg de subsectie 'Andere aanpassingsmodus fixeertemperatuur'