> Instellingen en aanpassing met gebruik van het Command WorkStation 6.8 > Het aantal opdrachten verhogen dat kan worden uitgevoerd als afgedrukte opdrachten
9AK2-00K

Het aantal opdrachten verhogen dat kan worden uitgevoerd als afgedrukte opdrachten

Wijzig de instellingen voor imagePRESS Server om het aantal opdrachten die zijn opgeslagen in de afgedrukte wachtrij te verhogen. Bekijk de onderstaande oplossing.
1
Klik op [Server] → [Configure] in Command WorkStation.
Het scherm Configureren wordt weergegeven.
2
Klik op [Job Management] → [Printed Queue].
3
Wijzig het nummer in [Jobs saved in printed queue] en klik op [Save].
4
Klik op [Restart] om imagePRESS Server opnieuw op te starten.
imagePRESS Server wordt opnieuw gestart en de instelling wordt van kracht.
OPMERKING
Te veel opdrachten opslaan kan de werking van de imagePRESS-server beïnvloeden.